Privacy Verklaring

CARMEN KETELAAR COACHING

Carmen Ketelaar Coaching vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn en welke andere voorwaarden er gelden voor een samenwerking of coachingstraject binnen Carmen Ketelaar Coaching.

Voor vragen over uw privacy of over de voorwaarden van de coachingstrajecten, mag u contact opnemen met [email protected].

Artikel 1: Wie ben ik?
Carmen Ketelaar Coaching is een eenmanszaak, gevestigd te (7324 CP) Apeldoorn aan de Kastanjeboleet 6. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75644150. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2: Welke gegevens gebruik ik?
Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan de gegevens die ik in uw dossier vast leg, gewicht, lengte, geslacht, beroep, leefstijl, beeldmateriaal, social media accounts en medische gegevens. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 2 jaar na het einde van onze overeenkomst.
Om uw bestelling te beheren zal ik uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na onze laatste sessie bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin foto’s van uw progressie en eventueel (social media) naam wanneer u hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor heeft gegeven. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief, tenzij u een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, eventuele bedrijfsnaam en KvK gegevens, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Ik zal uw gegevens daarna verwijderen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten bewaren zo lang u cliënt bent.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk uw naam en e-mail voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van mijn nieuwsbrief.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw ervaring met indien gewenst uw naam en progressiefoto. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Ervaringen over mijn diensten kan ik op mijn website of social media plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of u een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om uw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar zodat ik contact met u op kan nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat uw aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van reacties onder mijn berichten mogelijk te maken, verwerk ik uw naam, gebruikersnaam en inhoud van uw bericht. Met het plaatsen van uw reactie worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Ik bewaar deze gegevens totdat u uw reactie verwijdert of ik het bericht verwijder.

Tot slot verwerk ik ten behoeve van marktonderzoek uw gewoonten, levensstijl, sociale contacten, reisgedrag, voedings- en beweegpatroon, ziektes en intoleranties, gezinssamenstelling en levensstijl. Ik bewaar deze gegevens zo lang jij cliënt bent of totdat mijn onderzoek is voltooid.

Artikel 3: Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt.

Artikel 4: Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij heeft laten verwerken.
1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen om uw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Geautomatiseerde verwerking – U mag mij altijd uw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
6. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs, naar [email protected]. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

 Artikel 5: Wie ontvangen uw gegevens?
Ik zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6: Geautomatiseerde besluitvorming
Ik kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door u verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet (meer) voor u beschikbaar is.

Artikel 7: Slotbepalingen
Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens omga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.